Healy Group Europe

Reach

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. REACH

De REACH-verordening werd geïntroduceerd in juni 2007, met als doel het verbeteren van de bescherming van het milieu en de menselijke welzijn tegen de risico’s van chemische stoffen geproduceerd of door strakke en tijdige registratie van alle relevante informatie binnen de EU worden ingevoerd.

Producenten en / of hun importeurs moeten al hun productgerelateerde informatie en eigenschappen te registreren. Alle individuele informatie wordt gecentraliseerd door een ‘Chemical Agency’ in een centrale database.

Eindgebruikers zijn verplicht om hun gegevens met betrekking tot hun toepassingen van het product te vermelden, zodat de producenten hun producten kunnen registreren voor elke specifieke toepassing.

Healy Group Europe volledig voldoet aan de REACH-regelgeving en voldoet aan hun wettelijke verplichtingen door actief en continu leveren van REACH ondersteuning en informatie aan alle partijen binnen de supply chain.

REACH Gerelateerde informatie »